Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Језик - Language

Научне области и теме

Овде је дат преглед тема којима сам се бавио од почетка своје научне каријере. Он је далеко од потпуног и служи само оријентацији евентуалних корисника мога сајта. Бројке упућују на библиографске јединице у приложеном списку публикација. Ако Вас занима нека од њих која није доступна на мрежи, можете ми писати.


ЕТИМОЛОГИЈА И ОНОМАСТИКА

Словенска етимологија

18, 25, 47, 50, 52, 60, 65, 81, 85, 86, 89, 90, 92, 94, 106, 107 [1], 110, 111, 112, 120, 123, 126, 128, 136, 142, 143, 144, 146, 163, 168, 172, 175, 177, 178, 184, 186, 188, 189, 193, 199, 200, 203, 204, 215, 218, 219, 221, 222, 226, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 238, 242, 243, 244, 245, 246

Творба речи:

сложенице 47 [I], 50, 110, 120, 123, 126, 128, 143, 172, 184, 186, 188, 189, 193, 200, 215, 234, 235, 251

морфологија глагола 221, 236

друго 56, 92, 127, 148, 203

фразеологија 18, 47, 193

 

Словенска ономастика

Топонимија (хидронимија, оронимија ...)

5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 48, 56, 65, 66, 67, 69, 73, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 88, 93, 97, 98, 99, 116, 117, 118, 119, 121, 120, 135, 139, 141, 145, 147, 149, 150, 154, 156, 158, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 183, 191, 197, 203, 205, 206, 208, 212, 213, 216, 217, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 237, 239, 240, 241, 247, 248

Географски термини 38, 45, 129, 239

Гласовне и прозодијске појаве 83, 84

Ономастичка творба 56, 84, 205, 227

Дијалекатске црте 9 [1], 13, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 75, 86, 139, 141

Предсловенски супстрати 3, 8, 20, 27, 28, 32, 35, 36, 41, 49, 54, 55, 65, 86, 108, 116, 122, 141, 158, 168, 183, 191, 197, 206, 217, 229

Рани хришћански елементи 15, 20, 23, 26, 32, 39, 98, 208

Адстрати: румунски 9 [2], 20, 35, 36, 187

албански 27, 35, 36, 41, 122, 141, 183 = 197

Историјска географија 12, 14, 21, 44, 48, 145, 166, 170, 206, 239, 248

Антропонимија

2, 58, 73, 145, 151, 163, 166, 182, 195, 206, 214, 225

Етнонимија

32, 34, 57, 86

Теонимија

2, 4, 65, 67, 100

Порекло и постојбина Словена

25, 32, 33, 34, 39, 57, 75, 89, 104, 120

везе са Иранцима: 216, 218, 219, 238

са Балтима: 188, 217, 218, 220, 222

Етимологија и ономастика других језика

грчки

2, 50, 62, 80, 89, 102, 107 [2, 3], 133, 159, 176, 194, 207

авестијски, староперсијски

61, 102, 133, 159, 201

скитски и сарматски

62, 63, 77, 85, 86, 89, 102, 106, 107, 110, 120, 130, 136, 161, 175, 194, 209, 224, 238, 250

осетски

89, 179, 238

трачки

77, 175, 176

албански

112, 175, 177

турски

107 [4], 161

 


ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈА, КОМПАРАТИВНА МИТОЛОГИЈА

 

2, 4, 16, 24, 42, 51, 62, 67, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 88, 97, 98, 100, 101 = 134, 102, 104, 105, 118, 124, 125, 128, 133, 137, 140, 143, 160, 161, 162, 172, 173, 181, 185, 192 (=228), 194, 198, 199, 201, 202, 207, 208, 223

 

Тематски кругови:

словенско паганство и његови прежици код јужних Словена

2, 4, 16, 24, 42, 67, 70, 74, 76, 88, 97, 98, 100, 118, 124, 125, 137, 140, 162, 172, 208

усмено епско песништво:

словенско, индоевропско 51, 72, 104, 173, 192 (=228), 201, 223

епске формуле 90, 101, 126, 128, 193, 196

рани духовни контакти између Грка и Индоиранаца

61, 62, 91, 102, 159, 179, 199, 202

индоевропско наслеђе у грчкој религији

50, 80

 

Поједине теме:

ватра

50, 62, 80 [2], 81, 104, 143

вулкани

192 (=228), 199, 202

уснули јунак

128, 192 (=228)

космички и друштвени поредак

133, 207

гостопримство

172, 185, 207

аскетизам и палингенеза

80 [1]

крвна жртва

61, 101 = 134

хијерогамија

47 [I]

Потоп

105

есхатологија

61, 104, 137, 173, 201

иницијација

72, 104, 173, 185, 223

погребни обреди

143

трофункционалност

63